Đèn dùng keo dính

Cấu tạo đèn diệt côn trùng bằng keo dính gần giống như đèn diệt côn trùng bằng lưới điện. Cả hai đèn đều sử dụng bóng đèn UVA để thu hút côn trùng. Tuy nhiên đèn sử dụng tấm keo dính đặt phía sau bóng đèn để bắt côn trùng.

Keo đèn từ Châu Âu, bóng đèn UVA chiếu vào không bị khô keo hoặc chảy keo.

Một số keo hàng nhái, hàng giả rất dễ khô keo nên không bắt được côn trùng.

Đèn diệt côn trùng bằng keo dính còn thường được sử dụng với mục đích kiểm tra mật độ côn trùng vào các mùa khác nhau trong năm nhằm mục đích tiềm ra cách thức để diệt tận gốc chúng.

Sử dụng cho nhà hàng nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Trả lời