Tra cứu mã bảo hành đèn diệt côn trùng Đại Sinh

Nhập mã bảo hành đèn trên thân đèn (Tra cứu nhiều mã bằng cách thêm dấu phẩy giữa các mã, Ví dụ: BA052563, BJ013658):