So sánh sản phẩm
Khoảng giá
ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG
Hiển thị
sắp xếp
 • ĐÈN DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
 • ĐÈN DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP
 • Đèn diệt côn trùng DS-D15G
  - Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 1
  - Phạm vi: 45 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 51.5*16*9.8 2.7
  Gross 52*19*11 3
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D62
   
  - Vỏ ngoài: Nhựa
  - Khung lưới điện: 
   Nhựa chống cháy
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 6W x 1
  - Phạm vi: 16 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 34.5*20.5*20.5 1.5
  Gross 35.1*21.5*21.5 1.8
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-DH18G
   
   
  - Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 18W x 1
  - Phạm vi: 60 m²
  - Sử dụng keo dính
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 37.5*14.5*20 3
  Gross 41.5*24.5*17.7 3.6
  
  
  
  
  
 •  Đèn diệt côn trùng DS-D153GI
   
  - Vỏ ngoài: Inox
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 3
  - Phạm vi: 120 m²
  - Sử dụng keo dính
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 37*52*9 4.3
  Gross 56.2*43.8*12.5 5.2
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D152GI2
   
  - Vỏ ngoài: Inox
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 2
  - Phạm vi: 75 m²
  - Sử dụng keo dính
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 50*29.8*9 3.8
  Gross 53*37.5*12.5 4.7
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-DU8G
   
   
  - Vỏ ngoài: Vỏ nhựa
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 8W x 1
  - Phạm vi: 15 m²
  - Sử dụng keo dính
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 14*14*27.5 1
  Gross 18*18*34.5 1.4
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D6
   
  - Vỏ ngoài: Nhựa
  - Khung lưới điện: 
   Nhựa chống cháy
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 6W x 1
  - Phạm vi: 16 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 16*16*35.5 1.5
  Gross 16.5*16.5*38 1.7
  
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-DU12
   
   
  - Vỏ ngoài: Nhựa
  - Khung lưới điện: 
   Nhựa chống cháy
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 12W x 1
  - Phạm vi: 45 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 18*18*28 1.5
  Gross 19*19*29 1.8
  
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-DS152
   
  - Vỏ ngoài: Nhựa
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 2
  - Phạm vi: 75 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 35*15*32.5 4
  Gross 40.2*15.5*33.3 4.6
  
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D82
   
  - Vỏ ngoài: Nhựa
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 8W x 2
  - Phạm vi: 60 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 34.5*13*28.5 2.8
  Gross 36.5*14*30.5 3.2
  
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-DU15
   
  - Vỏ ngoài: Nhựa
  - Khung lưới điện: 
   Nhựa chống cháy
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 1
  - Phạm vi: 65 m² 
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 22*22*31.5 2.5
  Gross 22.5*22.5*34.5 3
  
  
  
  
  
 • Đèn Diệt Côn Trùng DS-D102G
  
   
  - Vỏ ngoài: Nhựa
  - Điệp áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 10W x 2
  - Phạm vi: 60 m²
  - Kích thước:
   55 x 14 x 38 (cm)
  - Trọng lượng: 3.6 kg
  - Sử dụng keo dính
 • Đèn diệt côn trùng DS-D22
   
  - Vỏ ngoài: Nhựa
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 22W x 1
  - Phạm vi: 60 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 35*36*13 4
  Gross 43*18*41 4.8
  
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D202I
   
   
  - Vỏ ngoài: Inox
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 18W x 2
  - Phạm vi: 100 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 62.5*13*36.3 6.8
  Gross 69*17.5*40 8.1
  
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D202
   
  - Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 18W x 2
  - Phạm vi: 100 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 62.5*13*36.3 7
  Gross 69*17.5*40 8.7
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D152I
   
  - Vỏ ngoài: Inox
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 2
  - Phạm vi: 80 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 47*13*33 5.5
  Gross 56.2*16*35.7 6.1
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D152GI
   
  - Vỏ ngoài: Inox
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 2
  - Phạm vi: 75 m²
  - Sử dụng keo dính
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 46.7*9.2*28 3.7
  Gross 51.5*14.5*35.5 4.9
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D152G
   
  - Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 2
  - Phạm vi: 75 m²
  - Sử dụng keo dính
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 46.7*9.2*28 3.9
  Gross 51.5*14.5*35.5 5
  
  
  
  
Ðang t?i d? li?u
(08) 3512 6167

Top

Chat Facebook