So sánh sản phẩm
Khoảng giá
LINH KIỆN
Hiển thị
sắp xếp
 • MẠCH IN
 • CHUỘT ĐÈN
 • TẤM BẢNG DÁN
 • TĂNG PHÔ
 • BIẾN ÁP
 • BÓNG ĐÈN
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  - Điện áp: 220V - 240V
  - Được sử dụng trong các 
   loại đèn diệt côn trùng 
   trong gia đình có công 
   suất thấp
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  - Xuất xứ: Phần lan
  - Điện áp: 230V- 50Hz
  - Công suất : 36W
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  ​- Điện áp: 220V - 50Hz
  - Công suất: 18W
  - Kích thước: 23cm*4.2cm
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-DH18G
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Công suất: 8W
  - Kích thước: 4.5cm*15cm
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-DU8G
 • ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  
   
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Xuất xứ: Philips
  - Công suất: 15W
  - Kích thước: 
   + 28.5cm/30cm (đối với 
  đèn DS-DS152)
   + 43.5cm/45cm (đối với 
  đèn DS-D152G,DS-D152GI)
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  
   
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Công suất: 8W
  - Kích thước: 28.5cm/30cm
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-D82
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Công suất: 18W
  - Kích thước:
   59cm/60.5cm
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-D202, DS-D202I
  
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  
   
  - Sử dụng cầu chì 1A
  - Mạch điện sử dụng cho
   đèn DS-D6, DS-D62
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  - Điện áp: 220V - 240V
  - Được sử dụng trong các
   loại đèn côn trùng 
   trong công nghiệp
   có công suất lớn
 •  
  THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  - Xuất xứ: Hà lan
  - Kích thuớc:
   DS-D152G : 46*30 cm
   DS-D153GI: 41*35.5 cm
   DS-D152GI2: 47.5*20 cm
   DS-DH18G: 29*15.5 cm
   DS-DU8G: 33*24 cm
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  - Xuất xứ: Phần lan
  - Điện áp: 230V- 50Hz
  - Công suất : 30W
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  - Điện áp vào: 220V - 50Hz
  - Xuất xứ: VN
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-DU12
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  
   
  - Điện áp vào: 220v - 50Hz
  - Điện áp ra: 2500v- 3.5mA
  - Xuất xứ: VN
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-D6, DS-D62
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  - Điện áp vào: 230v - 50Hz
  - Điện áp ra: 4000v - 9mA
  - Xuất xứ: VN 
  - Loại đèn sử dụng: 
   DS-DS152, DS-D152I, DS-D22,
   DS-D202, DS-D202I
   
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  ​- Điện áp: 220V - 50Hz
  - Xuất xứ: Philips
  - Công suất: 6W
  - Kích thước: 21cm/22.5cm
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-D6, DS-D62
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  ​- Điện áp: 220V - 50Hz
  - Công suất: 22W
  - Kích thước:
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-D22
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  
   
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Công suất: 15W
  - Kích thước: 4.5cm*20cm
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-DU15
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  ​- Điện áp: 220V - 50Hz
  - Công suất: 12W
  - Kích thước:4.5cm*15.5cm
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-DU12
Ðang t?i d? li?u
(08) 3512 6167

Top

Chat Facebook