So sánh sản phẩm
Khoảng giá
ĐÈN DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP
Hiển thị
sắp xếp
 • Đèn diệt côn trùng DS-D15G
  - Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 1
  - Phạm vi: 45 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 51.5*16*9.8 2.7
  Gross 52*19*11 3
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-DH18G
   
   
  - Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 18W x 1
  - Phạm vi: 60 m²
  - Sử dụng keo dính
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 37.5*14.5*20 3
  Gross 41.5*24.5*17.7 3.6
  
  
  
  
  
 •  Đèn diệt côn trùng DS-D153GI
   
  - Vỏ ngoài: Inox
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 3
  - Phạm vi: 120 m²
  - Sử dụng keo dính
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 37*52*9 4.3
  Gross 56.2*43.8*12.5 5.2
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D152GI2
   
  - Vỏ ngoài: Inox
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 2
  - Phạm vi: 75 m²
  - Sử dụng keo dính
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 50*29.8*9 3.8
  Gross 53*37.5*12.5 4.7
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-DS152
   
  - Vỏ ngoài: Nhựa
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 2
  - Phạm vi: 75 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 35*15*32.5 4
  Gross 40.2*15.5*33.3 4.6
  
  
  
  
  
 • Đèn Diệt Côn Trùng DS-D102G
  
   
  - Vỏ ngoài: Nhựa
  - Điệp áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 10W x 2
  - Phạm vi: 60 m²
  - Kích thước:
   55 x 14 x 38 (cm)
  - Trọng lượng: 3.6 kg
  - Sử dụng keo dính
 • Đèn diệt côn trùng DS-D22
   
  - Vỏ ngoài: Nhựa
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 22W x 1
  - Phạm vi: 60 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 35*36*13 4
  Gross 43*18*41 4.8
  
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D202I
   
   
  - Vỏ ngoài: Inox
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 18W x 2
  - Phạm vi: 100 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 62.5*13*36.3 6.8
  Gross 69*17.5*40 8.1
  
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D202
   
  - Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 18W x 2
  - Phạm vi: 100 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 62.5*13*36.3 7
  Gross 69*17.5*40 8.7
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D152I
   
  - Vỏ ngoài: Inox
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 2
  - Phạm vi: 80 m²
  - Sử dụng lưới điện
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 47*13*33 5.5
  Gross 56.2*16*35.7 6.1
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D152GI
   
  - Vỏ ngoài: Inox
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 2
  - Phạm vi: 75 m²
  - Sử dụng keo dính
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 46.7*9.2*28 3.7
  Gross 51.5*14.5*35.5 4.9
  
  
  
  
 • Đèn diệt côn trùng DS-D152G
   
  - Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Bóng đèn: 15W x 2
  - Phạm vi: 75 m²
  - Sử dụng keo dính
    Kích thước (cm) Trọng lượng (kg)
  Net 46.7*9.2*28 3.9
  Gross 51.5*14.5*35.5 5
  
  
  
  
Ðang t?i d? li?u
(08) 3512 6167

Top

Chat Facebook