So sánh sản phẩm
Khoảng giá
BÓNG ĐÈN
Hiển thị
sắp xếp
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  ​- Điện áp: 220V - 50Hz
  - Công suất: 18W
  - Kích thước: 23cm*4.2cm
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-DH18G
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Công suất: 8W
  - Kích thước: 4.5cm*15cm
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-DU8G
 • ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  
   
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Xuất xứ: Philips
  - Công suất: 15W
  - Kích thước: 
   + 28.5cm/30cm (đối với 
  đèn DS-DS152)
   + 43.5cm/45cm (đối với 
  đèn DS-D152G,DS-D152GI)
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  
   
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Công suất: 8W
  - Kích thước: 28.5cm/30cm
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-D82
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Công suất: 18W
  - Kích thước:
   59cm/60.5cm
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-D202, DS-D202I
  
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  ​- Điện áp: 220V - 50Hz
  - Xuất xứ: Philips
  - Công suất: 6W
  - Kích thước: 21cm/22.5cm
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-D6, DS-D62
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  ​- Điện áp: 220V - 50Hz
  - Công suất: 22W
  - Kích thước:
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-D22
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  
   
  - Điện áp: 220V - 50Hz
  - Công suất: 15W
  - Kích thước: 4.5cm*20cm
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-DU15
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   
  ​- Điện áp: 220V - 50Hz
  - Công suất: 12W
  - Kích thước:4.5cm*15.5cm
  - Loại đèn sử dụng:
   DS-DU12
Ðang t?i d? li?u
(08) 3512 6167

Top

Chat Facebook